ReadyPlanet.com
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หน่วยงานหลัก
dot
dot
สำนักการลูกเสือฯ
dot
bulletผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือฯ
bulletสถานที่ตั้ง
dot
ทำความรู้จักสำนักการลูกเสือฯ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletEducational TV Station
bulletความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Com.
bulletNon-Formal Education
bulletkms
bulletedugether
bulletแหล่งการเรียนรู้ ครู อาจารย์
bulletสร้าง Homepage ด้วย Html


ศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งข่าวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


ซีดีเพลงยุวกาชาด 
ขับร้องโดย สนัญญา  สินธุสนธิชาติ
ศิริเทพ  ชำนาญสิงห์
ดนตรี ไพรัช  แดงเพ็ชร
ตรวจทานคำร้อง บุศรา  แดงเพ็ชร
บันทึกเสียง D.A. Music house

 


หน้าที่ 1

1. ยินดีที่รู้จัก 16. หลักการยุวกาชาด (ทำนองโยสลัม)
2. สวัสดียุวกาชาด 17. ยุวกาชาด (ทำนองช้างประสานงา)
3. ขอบคุณ 18. ยุวกาชาด
4. แสนสุขสันต์ 19. กำเนิดกาชาดไทย
5. บริการ 20. กาชาดสุขสันต์
6. มาร์ชยุวกาชาด 21. กาชาดร่วมใจ
7. รอบกองไฟ 22. หน้าที่กาชาด
8. ดวงเดือนยุวกาชาด 23. อุณาโลมแดง
9. ชุมนุมยุวกาชาด 24. โอ้ยุวกาชาดไทย
10. อาลัยพี่น้อง 25. ไตรรงค์
11. ก่อนจะจากกันไป 26. ธงยุวกาชาด
12. ลาก่อน 27. คำขวัญยุวกาชาด
13. อังรี ดูนังต์ 28. พี่น้องยุวกาชาด
14. ผู้ยิ่งใหญ่อองรี 29. น้ำใจยุวกาชาด
15. หลักการยุวกาชาด (ทำนองลาวโซ่ง) 30. เราคือพี่น้อง

หน้าที่ 2

31. แสนสุขสันต์ (ดนตรี) 46. สัญญาณนกหวีด
32. มาเถิดอย่ารอรา 47. เศษกระดาษ
33. จับมือ 48. เดินทางไกล
34. กินอาหารล้างมือล้างจาน 49. อย่าทิ้งขยะ
35. ผักสด 50. ดอกไม้แดนไพร
36. ตำรวจจ๋า 51. ยุวกาชาดปลูกป่า
37.นั่ง ยืน เดิน 52. ทิศทั้งแปดทิศ
38. ลีลาจราจร 53. พักแรมสุขใจ
39. มาร์ชปฐมพยาบาล 54. ค่ายพักแรม
40. บำเพ็ญตน 55. ยุว...สถาปนา
41. ร่วมใจ 56. ตลุงยุวกาชาด
42. ยุวกาชาดพัฒนา 57. มาสนุกสนาน
43. งานสิ่งใด 58. มาร์ชชุมนุมยุวกาชาด
44. ยกมือ 59. พลังมนุษยธรรม
45. ระเบียบแถว 60. พลังมนุษยธรรม (ดนตรี)

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ติดตอ: โทร. ๐๒-๖๒๘๕๖๒๘ Email: yodtongtai@gmail.com