ReadyPlanet.com
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หน่วยงานหลัก
dot
dot
สำนักการลูกเสือฯ
dot
bulletผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือฯ
bulletสถานที่ตั้ง
dot
ทำความรู้จักสำนักการลูกเสือฯ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletEducational TV Station
bulletความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Com.
bulletNon-Formal Education
bulletkms
bulletedugether
bulletแหล่งการเรียนรู้ ครู อาจารย์
bulletสร้าง Homepage ด้วย Html


ศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งข่าวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


หมายเลขโทรศัพท์                    สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 154 อาคารศาลาวชิราวุธ (ชั้น 3 และชั้น 4) บริเวณสนามศุภชลาศัย
(สนามกีฬาแห่งชาติ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (เนื่องจากบริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ "ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์" เดิม บริเวณชั้น 2
ปิดเพื่อทำการปรับปรุงเป็น "พิพิธภัณฑ์ฯ") จึงทำให้เหลือที่ทำการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพียงชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ติดตอ: โทร. ๐๒-๖๒๘๕๖๒๘ Email: yodtongtai@gmail.com