ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หน่วยงานหลัก
dot
dot
สำนักการลูกเสือฯ
dot
bulletผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือฯ
bulletสถานที่ตั้ง
dot
ทำความรู้จักสำนักการลูกเสือฯ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletEducational TV Station
bulletความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Com.
bulletNon-Formal Education
bulletkms
bulletedugether
bulletแหล่งการเรียนรู้ ครู อาจารย์
bulletสร้าง Homepage ด้วย Html


ศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งข่าวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


dot

  แจ้งเพื่อทราบ เว็บไซต์ www.bureusrs.org จะปิดการใช้งานเว็บไซต์ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เปลี่นเป็น www.srs.moe.go.th แทน

 

 

ขอเชิญชวนสมัครสอบคัดเลือกเป็นคณะ
ผู้แทนลูกเสือทไยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ครั้งที่ 23 ณประเทศญี่ปุ่น (27/10/57
)
   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกลูกเสือ
เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 


ประกาศรายชื่อผู้เกียรติบัตรยุวกาชาดดีเด่น
ระดับหน่วยงาน
และส่วนราชการ(27/10/57)
   

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด
รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปี ๒๕๕๗

 

ผู้เข้ารับรางวัลกิจกรรมบุคคลเชิดชูเกียติ
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. 2557
 (09/10/57)
   ประกาศผลการคัดเลือกยุวกชาดดีเด่นโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2557
(27/10/57)

นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สกก.พร้อมคณะ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้าประจำหมู่             
ยุวกาชาดโรงเรียนราชินีบน
(20/08/57)
   รายงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014
ครั้งท่ 14 ประเทศอังกฤษ

 

     

 

     

- อ่านข่าวย้อนหลัง -

    

 

 

 ประชุมประจำเดือน มิ.ย.57  

 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ป้องกันและ
บรรเทสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค 2556
ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน (16 ก.ค. 56)
 

 

 

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557..  

 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
(วิชาช่วยผู้ประสบภัย) ระหว่างวันที่ 20 -22 มิ.ย. 2556

(28 มิ.ย.56)
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

   

อ่านข่าวย้อนหลัง

       
 

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด รร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
(1 เม.ย.57)
 

 

เข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
...
(15 มี.ค. 56)
 

 

 "นิทรรศการยุวกาชาดสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม"...

(8 ส.ค. 56) 
 

 

โครงการอาสาสมัครส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
...
(31 ก.ค. 55)

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์สังคมไทย14เมษายน 2557 (21มี.ค.57)............    

สมาคมสโมสรลูกเสือสยาม จัดฝึกอบรม ผบ.
ลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือ
...
(27 มี.ค. 56)
 

 

ศูนย์เสมารักษ์ ศธ.ออกตรวจสอบแหล่งมั่วสุม...
(18 ธ.ค. 56)


 

 

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ-สามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น โดยสมาคมลูกเสือ
จ.สมุทรปราการ
...
(21 มี.ค. 56)
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

   

อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

 มร.ศธภ 7 ปฏิบัติงานช่วงวันที่ 2-9 ก.ย. 2557(11/09/57)                              

 

 

 ศมร.ศธภ 7 ออกตรวจร่วม กับ
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
และว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ชาวสวน ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี
 
 

กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
ใจคุณธรรม ระหว่าววันที่ 24-26 มิ.ย.57 ณ
ศพลย."กฐิน กุยยกานนท์"
(28/0757)
 

อ่านข่าวย้อนหลัง 

   

อ่านข่าวย้อนหลัง

 


ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

อำนาจหน้าที่

More...
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนMore...
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดicon

 มีอำนาจหน้าที่  
                  

More...


บทความวิจัย อ.วรรณภาicon
More...

ผลงานบุคคลในแวดวงลูกเสือicon
More...

ดาวน์โหลดภาพเกี่ยวกับลูกเสือicon
More...

ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” ตั้งอยู่เลขที่ 408 ซอย 100 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้บริการแก่หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม สัมมนา อยู่ค่ายพักแรม ด้วยสถานที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน  อาคารที่พัก  ห้องประชุมปรับอากาศ  โรงอาหาร  ระบบรักษาความปลอดภัย  และการดูแลความสะอาด อาคาร สถานที่  ทำให้ท่านมั่นใจได้ในคุณภาพและการให้บริการ

More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ติดตอ: โทร. ๐๒-๖๒๘๕๖๒๘ Email: yodtongtai@gmail.com